σύνδεση 
εγγραφή
Η γλώσσα μου
 • China
 • Indonesia
 • USA
 • Brazil
 • UK
 • Italy
 • Holland
 • Spain
 • Portugal
 • Germany
 • Finland
 • France
 • Poland
 • Russia
πίσω στο εξώφυλλο
τελευταία ανανέωση:
02.Dec.2019

Anli Pollicino
Vo.Shindy
Gt.Takuma / 琢磨
Gt.Yo-1 / (ヨーイチ)
Dr.Kiyozumi / 清淳
2006 One day, Vo.Shindy and Gt, Takuma were invited by their old friend.

Dr.Kiyozumi and started music production.
2006.7 They held the first live at Ikebukuro CYBER as a session band
2007.8 Gt.Cho Yo-1 joined the band
2008.8 Masatoshi joined as support Ba., and started activities as Anli Pollicino in Tokyo
2009.8 Masatoshi joined the band as Ba.
2009.8 the band belong to euclid Agency

Go to top Μετάβαση στην αρχή